Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem nazoči na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve holokausta (Jom Hašoa)

Gradsko groblje Mirogoj, Zagreb