Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima u nastupni posjet veleposlanika Republike Bugarske Ivana Sirakova

Banska soba