Predsjednik Sabora Vladimir Šeks prima u posjet predsjednika Zaklade Hannsa Seidela Hansa Zehetmaiera

Banska soba