Sastanak predsjednika Hrvatskoga sabora Luka Bebić s Odborom za jednake mogućnosti za žene i muškarce rumunjskog parlamenta

dvorana Ante Starčevića