Predsjednik Sabora Vladimir Šeks prima u nastupni posjet veleposlanika Francuske Republike Françoisa Saint-Paula

Banska soba