Izviđači Zagreba uručuju Betlehemsko svjetlo predsjedniku Sabora Vladimiru Šeksu (prigodno slovo predsjednika Sabora)

Predvorje Velike vijećnice