Predsjednik Sabora Vladimir Šeks nazoči ceremoniji dočeka Betlehemskog svjetla kao simbola mira i ljubavi

zagrebačka katedrala