Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić sudjeluje na VII. konferenciji predsjednika parlamenata država sudionica SEECP-a u Sofiji

Sofija


Nedjelja,13. travnja 2008.

19.30 EET (Sofija) - prijem dobrodošlice koji u čast predsjednika parlamenata država sudionica SEECP-a upriličuje predsjednik Narodnog sobranja Republike Bugarske Georgi Pirinski


Ponedjeljak, 14. travnja 2008.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić sudjeluje na VII. konferenciji predsjednika parlamenata država sudionica SEECP-a u Sofiji

10.00 EET (Sofija) - početak VII. konferencije predsjednika parlamenata država sudionica SEECP-a

11.00 EET (Sofija) - radni dio VII. konferencije predsjednika parlamenata država sudionica SEECP-a, 1. dio

12.30 EET (Sofija) - zajednička fotografija sudionika VII. konferencije predsjednika parlamenata država sudionica SEECP-a

15.00 EET (Sofija) - nastavak radnog dijela VII. konferencije predsjednika parlamenata država sudionica SEECP-a

16.30 EET (Sofija) - usvajanje zajedničke deklaracije

17.00 EET (Sofija) - ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumijevanju o međuparlamentarnoj suradnji u jugoistočnoj Europi

17.15 EET (Sofija) - konferencija za tisak država koje čine trojku SEECP-a: Republike Hrvatske, Republike Bugarske i Republike Moldove