Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima veleposlanika Države Kuvajt Abdulaziz Abdullaha Al-Duaija

Banska soba