Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza Gorana Pavića, plivačicu Sanju Jovanović i glavnog tajnika HPS-a Tomislava Karla

Banska soba