Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem prisustvuje Osnivačkoj skupštini Hrvatskog vijeća za mozak

Palača Narodnog doma