Predsjednik Hrvatskog sabora Boris Šprem sastaje se sa skupinom polaznika Poslijediplomskog specijalističkog studija Odnosi s javnošću na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu na čelu s doc. dr. sc. Božom Skokom

dvorana Ante Starčevića