Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković nazoči okruglome stolu o temi "Pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici“ (obraćanje predsjednika Sabora)

dvorana Ivana Mažuranića