Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima predsjednika Odbora za europska pitanja Senata Češke Republike Jana Bauera

dvorana Ante Starčevića