Potpredsjednika Hrvatskog sabora Josip Leko sastaje se s predsjednikom Nacionalnog savjetodavnog vijeća za povrat židovske imovine pri Uredu premijera Države Izrael Rafaelom Eitanom

dvorana Ante Starčevića

Sastanak potpredsjednika Hrvatskog sabora Josipa Leke s predsjednikom Nacionalnog savjetodavnog vijeća za povrat židovske imovine pri Uredu premijera Države Izrael Rafaelom Eitanom
Sastanku uz potpredsjednika Hrvatskoga sabora Josipa Leku prisustvuje predstojnica Ureda za međunarodne i europske poslove Hrvatskog sabora Danka Petričević.