Obraćanje predsjednika Hrvatskoga sabora Josipa Leke na otvaranju seminara "Uloga nacionalnih parlamenata u osiguranju neovisnosti javnih medija u zemljama članicama Vijeća Europe"

dvorana Ivana Mažuranića