Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko nazoči glazbeno-plesnom programu "Od sufija do flamenka" u korist Udruge obitelji djece s autizmom "Dar" iz Osijeka

koncertna dvorana "Vatroslav Lisinski"