Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko sudjeluje na 9. sjednici Predsjedništva Hrvatskoga sabora s predsjednicima klubova zastupnika

dvorana Ante Starčevića

9. sjednica Predsjedništva Hrvatskoga sabora s predsjednicima klubova zastupnika. Predloženi dnevni red je:
1. RASPRAVA O DNEVNOM REDU PREDSTOJEĆE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA;
2. OSNIVANJE ODBORA ZA ORGANIZACIJU ZASJEDANJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-a U REPUBLICI HRVATSKOJ, DUBROVNIK 11.-14. LISTOPADA 2013.;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O PRESTANKU I PRIZNAVANJU PRAVA NA SMJEŠTAJ U STANOVIMA ZA SLUŽBENE POTREBE U ZAGREBU DUŽNOSNIKA U HRVATSKOM SABORU;
4. ZAMOLBA ACADEMIA CRAVATICE ZA DAVANJE PREPORUKE AGENCIJI ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM RH ZA DODJELU NA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA;
5. RAZNO.
- usvajanje zapisnika 6., 7. i 8. sjednice Predsjedništva Hrvatskoga sabora