Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima ministra vanjskih poslova Novog Zelanda Winstona Petersa

Plavi salon