Predsjednik Sabora Luka Bebić sudjeluje na Europskoj konferenciji predsjednika parlamenata

Strasbourg

Četvrtak, 22. svibnja 2008.

16.00 -19.00 (Strasbourg) - Europska konferencija predsjednika parlamenata - otvaranje i rasprava na 1. temu: "Parlamenti i civilna društva"


Petak, 23. svibnja 2008.

9.30-18.30 (Strasbourg) -  - rasprava na 2. temu: "Nacionalni parlamenti i Vijeće Europe: promicanje temeljnih vrijednosti demokracije, ljudskih prava i vladavine prava" i prezentacija zaključaka