Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima predsjednika Bavarskog pokrajinskog parlamenta (Landtag) Aloisa Glücka

dvorana Ante Starčevića