Izjave za novinare predsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa i predsjednika parlamenta Baden-Württemberga Petera Strauba

Plavi salon