Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima zamjenika predsjednika Senata Republike Čile Balda Prokuricu

dvorana Ante Starčevića