Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima potpredsjednicu Gornjeg doma parlamenta Japana Akiko Santo

dvorana Ante Starčevića