Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko prima u nastupni posjet veleposlanika Republike Finske Timoa Rajakangasa

Banska soba