Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić otvara izložbu posvećenu Međunarodnom danu demokracije

dvorana Ivana Kukuljevića

Ovom izložbom Hrvatski sabor pridružuje se nacionalnim parlamentima zemalja članica Interparlamentarne unije (IPU), koje prigodnim manifestacijama, po prvi put, obilježavaju 15. rujna kao Međunarodni dan demokracije.