Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima u nastupni posjet veleposlanika Savezne Republike Njemačke Hansa Jochena Petersa

Banska soba