Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima predsjednika Senata Australije John Hogg

dvorana Ante Starčevića