Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima predsjednika Slovačke Republike Ivana Gašparoviča

dvorana Ante Starčevića