Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima predsjednika Narodnog sobranja Republike Bugarske Georgija Pirinskog

dvorana Ante Starčevića