Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima u nastupni posjet veleposlanika Slovačke Republike Jana Banasa

Banska soba