Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima u nastupni posjet veleposlanika Bosne i Hercegovine Aleksandra Dragičevića

Banska soba