Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima u nastupni posjet veleposlanika Kraljevine Španjolske Manuela Salazara

Banska soba