Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima pomoćnika glavnog tajnika NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku Martina Erdmanna

Banska soba