Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima u nastupni posjet veleposlanicu Republike Kube Normu M. Goicocheau Estenoz

Banska soba