Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko prima u oproštajni posjet veleposlanika Republike Moldove u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Budimpešti Alexandrua Codreanua

Banska soba