Govor predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića na Konferenciji predsjednika parlamenata Zapadnog Balkana, I. dio konferencije - Budimpešta, 18. rujna 2009.

„EU INTEGRACIJSKI PROCES ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA“
Budimpešta, 18. rujna 2009.


Poštovani gospodine Katona,

Dame i gospodo,

Dragi prijatelji,


Dopustite mi da, prije no što kažem nekoliko riječi o hrvatskim stajalištima vezanim uz temu parlamentarne suradnje između Europske unije i zemalja tzv. 'Zapadnog Balkana', kao i aktualne hrvatske pozicije u njezinom približavanju Europskoj Uniji, izrazim zahvalnost i čestitke domaćinu ovog važnog skupa, predsjedniku Mađarske nacionalne skupštine, gospodinu Beli Katoni, na izvrsnoj organizaciji i toploj dobrodošlici.

Želim odmah na početku također ustvrditi da je parlamentarna diplomacija danas u svijetu prepoznata kao neizostavni pratilac klasične diplomacije te njena važnost u današnjim međunarodnim odnosima svakodnevno bilježi uzlazni trend.

U svjetlu toga, izuzetno je bitno da u vremenu kada se odvijaju ključni procesi u Jugoistočnoj Europi imamo priliku i mi parlamentarci pridonijeti rješenju pitanja koja već godinama opterećuju odnose u ovom dijelu Europe.

Parlamenti imaju veliku odgovornost u donošenju zakona potrebnih za harmonizaciju domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Taj je prioritet visoko na dnevnom redu Hrvatskog sabora.

S druge strane, parlamentarna dimenzija obogaćuje i nadopunjuje regionalnu suradnju u jugoistočnoj Europi. Također moram izraziti potrebu preuzimanja svog dijela odgovornosti u ovom procesu od strane parlamenata. Regionalne organizacije i inicijative, poput Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP), sigurno su dali svoj doprinos trajnoj stabilizaciji Regije.

Zemlje jugoistočne Europe u posljednjih su nekoliko godina ostvarile veliki napredak u ostvarenju osnovnih ciljeva, a to su stabilizacija te napredak naše regije. Realno gledano, napredak je uistinu nevjerojatan, ako se uzme u obzir sve ono što se na tom prostoru događalo još do prije desetak godina. I zato smo danas ovdje kako bismo dali i dodatni poticaj jačanju suradnje u Regiji parlamentarnoj razini.

Osnovni poticaj za usmjeravanje sveukupnih aktivnosti je dostizanje europskih političkih, gospodarskih i društvenih standarda. Stoga je ostvarivanje upravo tih standarda u temelju svih naših napora i aktivnosti.

Ovdje moram spomenuti i veliki doprinos koji je u stabilizaciji i razvoju regije dao Pakt o stabilnosti bez čijih bi inicijativa i predanog rada taj proces bio teži i sporiji.
Utoliko su upravo ovakvi naši sastanci važan doprinos provedbi projekata od zajedničkog interesa te snažan mehanizam za širenje ideja europske i euroatlantske suradnje. 
Dijelimo iste ciljeve i ista načela. Hrvatsku posebno veseli napredak koji zemlje Jugoistočne Europe čine na putu prema članstvu u EU i NATO. Jugoistok Europe je prepoznat kao važan dio euro-atlantskog prostora, a zemlje regije kao saveznici i sutrašnji članovi velike obitelji slobodnog demokratskog svijeta.
Usporedno s procesom uključenja u NATO, koji su Hrvatska i Albanija uspješno okončale, traje proces integracije EU. Republika Hrvatska je odlučna provesti sve potrebne reforme i dovršiti pregovore o pristupanju EU pri čemu je uloga Hrvatskog sabora bila i bit će od posebnog značaja. 
Izuzetno je važno reći da na europskom integracijskom putu, Republika Hrvatska podržava nastojanja SVIH zemalja Regije bez iznimaka. 
Duboko sam uvjeren da se proces udruživanja i integracije Europe, koji je započeo prije mnogo desetljeća, neće moći smatrati dovršenim dok sve zemlje jugoistoka Europe ne budu integrirane u zajedničke europske strukture. Veseli nas buduća suradnja parlamentaraca zemalja Jugoistočne Europe u Europskom parlamentu!
Hrvatska će, nastavljajući intenzivne pregovore o punopravnom članstvu u EU, nastaviti ustrajno i cjelovito provoditi i svoju regionalnu politiku.

Hrvatski sabor se u svojim aktivnostima sve više povezuje s europskim institucijama, posebno s Europskim parlamentom o čemu svjedoči i rad Zajedničkog parlamentarnog odbora. Vjerujemo da će hrvatska iskustva na putu prema europskoj integraciji dati poticaj i ohrabrenje i drugim zemljama u regiji i izražavamo naše uvjerenje da će i druge zemlje Regije ojačati svoju europsku perspektivu.

Također je od izuzetne važnosti utemeljenje Konferencije odbora za europska pitanja parlamenta zemalja obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja (COSAP) 2005. godine.

Danas pozivam sve nas ovdje da pridonesemo jačanju opće društvene svijesti o tome da je započelo novo razdoblje u našem dijelu Europe koje više neće biti obilježeno konfliktima već dijalogom, tolerancijom i suradnjom te svim onim vrijednostima na kojima počiva današnja zajednica europskih država i naroda.


I da zaključim,

Uz čvrstu i jasnu europsku i euroatlantsku perspektivu svih zemalja Jugoistočne Europe svjesni smo potrebe redefiniranja uloge parlamenata u novoj Jugoistočnoj Europi koja je već uvelike dokazala svoju političku i demokratsku zrelost te time promijenila svoju ulogu u Europi.

Čvrsto vjerujem da stojimo na pragu novog doba i da su europeizacija i modernizacija dio naše vizije na čijim temeljnim načelima moramo nastaviti rješavati i preostala pitanja.

Ta su pitanja naslijeđena kao rezultat teških iskušenja, a mi bismo u partnerskom odnosu s međunarodnom zajednicom i međunarodnim institucijama morali osigurati trajan mir, stabilnost i suradnju u našem dijelu Europe.

Danas ćemo s ovoga skupa još jednom poručiti da zemlje ove Regije temelje svoju budućnost na zajedničkoj viziji. To je vizija potpune integracije jugoistočne Europe u Europsku uniju.

I zato, neka nam današnji skup bude novi poticaj i inspiracija da kao izravno izabrani predstavnici svojih naroda damo svoj doprinos u ostvarenju tog cilja.


Hvala