Svečana prisega novoimenovanog Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Mladena Bajića predsjedniku Hrvatskoga sabora Vladimiru Šeksu

Banska soba