Govor predsjednika Hrvatskoga sabora Vladimira Šeksa na svečanosti obilježavanja 63. obljetnice ZAVNOH-a - Topusko, 9. svibnja 2007.

hina
Foto: Hina

Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, 
poštovana gospođo predsjednice Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, 
uvaženi hrvatski antifašisti i borci NOR-a, hrvatski dužnosnici, ekscelencije veleposlanici, dragi prijatelji.

Srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatskog sabora, pokrovitelja obilježavanja današnje svečanosti. Čast mi je da sam ovdje s vama u povodu obilježavanja 62. obljetnice pobjede nad fašizmom – Dana Europe i 63. obljetnice Trećeg zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske.

Treće zasjedanje ZAVNOH-a je bio prvi pravi sabor Hrvatske na kome su, kao predstavnici naroda sudjelovali najbolji sinovi i kćeri antifašističke Hrvatske. Na tom povijesnom zasjedanju donesena je odluka po kojoj ZAVNOH, kao vrhovno zakonodavno i izvršno tijelo  Hrvatske. Tom odlukom Hrvatska je konstituirana kao država. U ovom trenutku, kad podsjećamo na Treće zasjedanje ZAVNOH-a, prisjetimo se njegova predsjednika Vladimira Nazora, hrvatskog borca i velikog hrvatskog književnika, prisjetimo se Andrije Hebranga, poznatog hrvatskog antifašista i domoljuba, ovdje nazočnog Slavka Komara i mnogih drugih ZAVNOH-ovih vijećnika iz svih hrvatskih krajeva, koji su se okupili ovdje, u Topuskom.  Tih povijesnih dana ovdje u Topuskom okupili su se najveći i najzaslužniji tadašnji hrvatski domoljubi, vodeći hrvatski antifašisti, koji su, rukovodeći antifašističkom borbom hrvatskoga naroda, učinili tu časnu borbu sastavnicom svjetske antifašističke koalicije. To je za slobodoljubivi hrvatski narod bilo od sudbinske važnosti. Ta je borba svrstala Hrvatsku na pobjedničku stranu ali i čitavu avnojevsku bivšu zajedničku državu, u okviru koje su, nastajale i nacionalne države - proglašavane odlukama nacionalnih antifašističkih parlamenata. Takav je nacionalni, antifašistički parlament na hrvatskom prostoru bio ZAVNOH, čiji je slijednik poratni i današnji Hrvatski sabor.

Poštovani hrvatski antifašisti, ponosni smo na činjenicu što je upravo ZAVNOH prethodnik modernog hrvatskog parlamenta, što je Hrvatski sabor naslijedio i očuvao njegov državotvorni, slobodarski i demokratski duh, utemeljen na plemenitim i univerzalnim načelima antifašizma.

U izvorišnim odredbama Ustava Republike Hrvatske, jasno i nedvosmisleno, naglašena je uloga i značaj uspostave temelja državne suverenosti izraženoj u odlukama ZAVNOH-a nasuprot proglašenju kvinslinške Nezavisne države Hrvatske. Upravo se Ustav iz 1990 nadovezao i oslonio na demokratske vrijednosti sadržane u odlukama 3. zasjedanja ZAHVNOH-a. Andrija Hebrang, potpredsjednik ZAVNOH-a ustvrdio je: „Velik je i dalekosežan politički i povijesni značaj ovih odluka za sudbinu i budućnost Hrvatske. Ostvarujući vjekovne težnje hrvatskog naroda, hrvatski sabor – ZAVNOH je na temelju prava samoodređenja donio odluke o stvaranju slobodne i ujedinjene države Hrvatske. Time je slobodna i ujedinjena Hrvatska postala federalnom državom. Time je onemogućeno da Hrvatska više nikada ne bude uređivana interesima marionetskih sila ili pak politike nečijih pretenzija, već isključivo temeljem povijesnih odluka ZAVNOH-a.  Pozivajući se na odluke 3. zasjedanja ZAVNOH-a, kao sastavnicu državne opstojnosti hrvatskog naroda u ukupnom povijesnom zbivanju, Ustav iz 1990. polaže temelje novoj demokratskoj i suverenoj Hrvatskoj, kojima se Hrvatska određuje u duhu vrijednosti demokratskog antifašizma.

Slijedeći i poštujući vrijednosti antifašističke, demokratske i slobodarske ideje ZAVNOH-ovske Hrvatske, nastala je suvremena hrvatska država.
Nastala je Hrvatska koja je, na žalost, uz ogromnu cijenu tisuća ljudskih žrtava, očuvala svoju opstojnost u herojskoj pobjedi, u Domovinskom ratu, zadavši smrtonosni udarac ozloglašenom agresoru - neofašističkoj i zločinačkoj komponenti bivše zajedničke države, predvođenoj jugoslavenskom nenarodnom armijom.

Samostalna i međunarodno priznata Republika Hrvatska u potpunosti dijeli vrijednosti i težnje  suvremenog i demokratskog svijeta, čiji je sastavni i neizostavan element antifašizam. Moderna hrvatska država ima svoja ishodišta u prihvaćanju demokratskog antifašizma, što je i ugrađeno u temelje samostalne Republike Hrvatske.

Jedan od dokaza tomu je i Deklaracija o antifašizmu, 2005. godine donesena u Hrvatskom saboru, kojom se naglašava potreba trajne afirmacije i njegovanja antifašističkih vrijednosti te zaštita i očuvanje stečevina antifašizma. Deklaracijom se izričito pozivaju sva državna tijela, da zakonskim sredstvima i djelatnošću čuvaju i unapređuju antifašističke stečevine, vrijednosti i opredjeljenja hrvatskog društva i Republike Hrvatske, te rade na očuvanju dostojanstva i skrbi nad sudionicima antifašističke borbe i spomeničke baštine, kao opće kulturnog dobra.
Cijenjeni hrvatski antifašisti, s ponosom podsjećamo i na pobjedu nad fašizmom ne samo na hrvatskom teritoriju, već i na čitavom prostoru Europe. Jer fašizam je doista najveće zlo koje se ikad pojavilo u povijesti čovječanstva, zlo koje je trebalo bezuvjetno i do temelja dokinuti. Snagom opredijeljenosti, odlučnosti, snagom volje i oružja antifašističke koalicije to je i učinjeno. Toj velikoj pobjedi, najvećoj u povijesti čovječanstva, svojom su hrabrošću i žrtvama, bitno doprinijeli i hrvatski antifašisti. Hrvatska zajedno sa svim zemljama slobodarske i demokratske Europe slavi dan pobjede nad fašizmom kao svoj dan – kao Dan Europe.

Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, 
poštovani antifašisti,

Hrvatska svoju budućnost vidi na ravnopravnoj i partnerskoj osnovi u zajednici demokratskih europskih zemalja, čiji su temelji uspostavljeni konačnom pobjedom antifašističke koalicije nad fašizmom. Čvrstim opredjeljenjem i zauzimanjem za trajnu afirmaciju temeljnih vrijednosti antifašizma, kao zalogom civilizacijske budućnosti i demokratskog europskog opredjeljenja, Hrvatska ističe duboku i trajnu povezanost hrvatskog antifašizma s općim demokratskim stečevinama suvremene demokratske Europe.

3. zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, svjedoči o odlučnosti hrvatskog naroda da u tom povijesnom razdoblju do kraja ustraje u borbi za svoju slobodu, za slobodnu i ujedinjenu Hrvatsku. Odlukama 3. zasjedanja ZAVNOH-a udareni su temelji za ostvarenje vjekovne težnje hrvatskog naroda za samostalnošću i za vlastitom državom.

Polazeći od tih povijesnih činjenica, Odluke 3. zasjedanja ZAVNOH-a ostaju trajno zapisane i upamćene kao temelj hrvatske državnosti, kao fundament suvremene hrvatske države, i kao takvi  zalog i obveza za sve nas i budućih generacija, da poštujemo i čuvamo istinu o tim prijelomnim trenutcima hrvatske povijesti.

Na kraju želim naglasiti da dug prema stečevinama antifašizma još nije ispunjen te da je trajna obveza svih državnih tijela, Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, da izvrše ono što su obećali.