Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima izaslanstvo Ratne škole "Ban Josip Jelačić"

dvorana Ivana Mažuranića