Predsjednik Sabora Vladimir Šeks prima studente četvrte godine i apsolvente s Pravnog fakulteta - studijska disciplina upravnog prava

Sabornica