Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Friščić primio izaslanstvo Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta i voditelja izaslanstva Ilesa Braghetta

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Friščić primio je u radni posjet izaslanstvo Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta i voditelja izaslanstva Ilesa Braghetta.

Friščić je rekao kako za Hrvatsku kao mediteransku i pomorsku zemlju pitanje organizacije ribarstva ima nekoliko aspekata. Ponajprije, radi se o gospodarskoj grani, ali i dijelu tradicije života ljudi uz Jadransku obalu i otoke, pa tako ribarstvo ima i svoju tradicijsku, kulturološku i socijalnu dimenziju. Sve te posebnosti Hrvatska je unijela u svoja pregovaračka stajališta i za njih očekuje razumijevanje. Naglasio je da je hrvatski interes sačuvati i zaštititi Jadran, taj najveći prirodni resurs za generacije koje dolaze. Podsjetio je da je Hrvatski sabor donio odluku o odgodi primjene ZERP-a za zemlje članice Europske unije. Hrvatska je predala pregovaračko stajalište za poglavlje Ribarstvo, no to poglavlje još nije otvoreno. Friščić je iznio hrvatsku spremnost za pregovore i prilagodbe, te smatra da pregovori za poglavlje Ribarstvo mogu početi, jer za njihovo otvaranje više nema prepreka.

Iles Braghetto rekao je da je područje ribarstva samo po sebi osjetljivo i da određeni problemi u tom području uvijek postoje. Što se tiče procesa pregovora, zadatak Hrvatskoga sabora je usklađivaje propisa u tom području s pravnom stečevinom EU. Pravodobno informiranje građana o svemu onome što ih očekuje kada Hrvatska postane članicom EU Braghetto također smatra nužnim. U ovom području to su ribari i oni imaju puno pravo dobiti jasnu sliku o svom položaju kada Hrvatska uđe u Uniju. Odbor razumije potrebu očuvanja lokalne tradicije, kao i brige za socijalne aspekte, ali smatra da je prilagodba europskim standardima potrebna i da će ona dugoročno donijeti prednosti hrvatskim građanima, o čemu oni trebaju biti informirani. Ocjenjuju pohvalnim što se velika važnost pridaje zaštiti okoliša i prirodnih resursa. "Imamo velik interes za napredak vaših pregovora i uvjereni smo da je taj napredak moguć. Zagovornici smo hrvatskog pristupa Europskoj uniji i što skorijeg završetka pregovora, i u tom smislu ćemo vam dati podršku", rekao je Braghetto.

Josip Friščić je rekao da proces pristupanja EU i vođenja pregovora ima svoju dinamiku s kojom moraju biti upoznati građani. U tom smislu u Saboru djeluje parlamentarno tijelo čiji je zadatak praćenje tijeka pregovora, Nacionalni odbor, a u njemu su uz predstavnike svih parlamentarnih stranaka i predstavnici gospodarstva i sindikata. Zaključio je da bez obzira na zastoj u pregovorima Hrvatska nije zastala ni s provođenjem reformi, a ni s usklađivanjem zakonodavstva kako bi se što prije približila europskim standardima, na normativnom planu, ali i punom implementacijom zakonodavstva u stvarnom životu. Što se tiče odnosa sa Slovenijom, Friščić je rekao da pitanje graničnog spora Hrvatska smatra bilateralnim pitanjem i zalaže se da se ono riješi pravnim putem na Međunarodnom sudu u Haagu, što je jednoglasna odluka Hrvatskoga sabora.

Author: Služba za odnose s javnošću