Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima predsjedajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Martina Raguža

Banska soba