Odbor za ravnopravnost spolova održao tematsku sjednicu o mladim ženama u politici

Zagreb - Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora i Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje - CESI održali su tematsku sjednicu "Mlade i aktivne: politička participacija mladih žena". Uz predsjednicu Odbora Gordanu Sobol i članice Odbora u radu sjednice sudjelovale su predstavnice CESI-ja, lokalne i regionalne samouprave, Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova, GONG-a i ženskih udruga.

Sjednicu je otvorila predsjednica Odbora Gordana Sobol uvodno istaknuvši važnost participacije žena u političkom životu. Napomenula je da kriza koja vlada u svijetu i Hrvatskoj ima velik odraz na mlade općenito, pa tako i na mlade žene koje gube volju za politikom i sudjelovanjem u političkom životu. Potkrijepivši to podacima prema kojima čak 82 posto mladih u Hrvatskoj ne pokazuje nikakav interes za politiku, zaključila je kako su mladi suočeni s neizvjesnom budućnošću i da problem leži u činjenici da političke odluke donose uglavnom starije, muške osobe. Tu leži odgovornost na ženama političarkama, rekla je Sobol, koje moraju u mlade žene usaditi želju i potrebu za uključivanjem u politički život. U ime CESI-ja sudionicima se uvodno obratila Tajana Broz, složivši se s tvrdnjom da je kod mladih žena, ali i mladih općenito, vrlo nisko povjerenje u politiku. Uključivanje mladih žena u politički život je vrlo neizvjesno i teško, rekla je, prikazavši to statističkim podacima prema kojima je na izbornim listama neparlamentarnih stranaka 29,3 posto mladih žena, dok je kod parlametarnih stranaka taj udio 12,7 posto.

U nastavku sjednice predstavnice lokalne samouprave predočile su pozitivne podatke prema kojima je postotak žena uključenih u politički život na nivou županija i gradova veći nego na državnom nivou. Sudionice su se složile da je potrebna strategija oko uključivanja mladih žena u politički život, ali da su nova izborna pravila s obveznim kvotama, iako dobar, ne i dovoljan putokaz. Na sjednici je istaknuta važnost obrazovanja mladih o vrijednosti demokratskog procesa i uključivanja u politički život, jer mladi iskazuju sumnju u značenje demokracije, iako su sposobni stvarati i donositi zrele političke odluke. Jedan od bitnih problema koji imaju mlade žene, rečeno je u nastavku, jest činjenica da su prisiljene birati između političkog ili obiteljskog života. Poseban su pak problem žene političarke s invaliditetom koje smatraju da se prema njima bez potrebe odnosi s "popuštanjem" iako one to ne žele. Sudionice su se složile da je među ženama bitna solidarnost, da je potrebna politička volja da se više mladih žena uključi u politiku. Završno su zaključile kako odgovornost leži na ženama, jer same moraju naći način i put kako se nametnuti u politici jer su za to sposobne.

Predsjednica Odbora Gordana Sobol završno je rekla da je cilj sjednice bio da se na jednom mjestu sastanu žene iz politike, Sabora i NVO-a. Jedan od ciljeva je bio i utvrđivanje razloga nezainteresiranosti mladih prema politici i negativnom stavu spram demokracije. Završno je zaključila da je na strankama presudna uloga da se to promijeni i da na izborne liste istaknu čim više žena, posebno mladih, kako bi se povećala njihova participacija i uloga u političkom životu.

Author: Služba za odnose s javnošću