Neven Mimica primio veleposlanicu Republike Turske

Zagreb - Neven Mimica, predsjednik Odbora za europske integracije Hrvatskoga sabora primio je u radni posjet Dicle Kopuz, veleposlanicu Republike Turske u Republici Hrvatskoj.

U razgovorima je istaknuto da su Hrvatska i Turska na zajedničkom putu prema europskim integracijama, nema otvorenih međudržavnih pitanja, obje države su aktivni sudionici u stabilizaciji čitave regije, poštujući europske vrijednosti, standarde i demokratske norme. 

Postoji interes i potreba za jačanjem bilateralnih kontakata na obje strane, posebice u svjetlu budućih pregovora s Europskom komisijom koji predstoje Hrvatskoj i Turskoj. Potrebno je uspostaviti stalne parlamentarne kontakte srodnih odbora za europske integracije i vanjsku politiku dvaju parlamenata. 

Mr. Mimica uputio je poziv predsjedniku Odbora za europske integracije turskog parlamenta Yasaru Yakisu da početkom travnja posjeti Hrvatski sabor. Hrvatska i Turska, kao službeni kandidati za punopravno članstvo u EU, očekuju početak pregovaračkog ciklusa s Europskom komisijom, Hrvatska 17. ožujka, a Turska 3. listopada ove godine. 

Turska veleposlanica naglasila je da je turski parlament učinio ogroman posao oko reforme zakonodavstva i njegovog usklađivanja s europskim, a sada predstoji snažnija bilateralna aktivnost, u sklopu koje parlamentarna dimenzija ima jednu od najznačajnih uloga, jer poboljšava ukupne bilateralne odnose.  

Mr. Mimica je rekao kako Hrvatska daje punu potporu turskim nastojanjima za punopravno članstvo u EU i nada se što bržem putu Turske u članstvo. Naglasio je vrlo važnu ulogu te zemlje kao faktora stabilnosti u čitavoj regiji, a Europska unija će, kao zagovornik otvorenosti i raznolikosti unutar sebe same, primitkom Turske samo potvrditi takvu svoju orijentaciju.   

Hrvatska ulaže apsolutno sve napore u lociranju odbjegloga generala Gotovine, a ako hrvatske vlasti u tome ne uspiju, to ne bi smio biti uvjet da pregovori ne započnu, smatra Mimica, tim prije što je Hrvatska do sada zadovoljila sve kriterije koji su pred nju stavljeni. Dodao je da su Predsjednik države i predsjednik Vlade odaslali jasnu poruku u tom smjeru, zatraživši od svih nadležnih institucija da nastave i pojačaju aktivnosti kako bi se pronašao i izručio general Gotovina. Mimica je konstatirao da je uvjet za otpočinjanje pregovora puna suradnja s Haagom, za što će Hrvatska podnijeti sve kredibilne dokaze, ali ne može dokaz suradnje biti jednoznačan sa „imati Gotovinu u Haagu“, posebice u svjetlu činjenice da nema ni jednog valjanog dokaza da je on u Hrvatskoj.