Nansi Tireli s predstavnicima udruga za zaštitu prava žena

Zagreb - Predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli održala je u Hrvatskom saboru radni sastanak s predstavnicama nevladinih organizacija koje se bave promicanjem i zaštitom ženskih ljudskih prava.

Sastanak je organiziran radi dogovora o načinu sudjelovanja nevladinih organizacija u aktivnostima Odbora u 2013. godini te utvrđivanja problema s kojima se udruge susreću u radu.
Na sastanku su sudjelovale predstavnice Centra za građanske inicijative Poreč, udruge Domina iz Splita, Centra za žene žrtve rata ROSA, Ženske sobe, udruge B.a.b.e, Autonomne ženske kuće Zagreb, Centra za žene žrtve rata, Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI, udruge Roditelji u akciji RODA te udruge AKTIVNA.

Predstavnice udruga, od kojih mnoge djeluju nekoliko desetaka godina, predstavile su dosadašnji rad i aktualne projekte udruga. Razgovaralo se i o problemima s kojima se godinama susreću. Najvećim je problemom ocijenjeno nesigurno i nedovoljno financiranje, zbog kojeg su neke udruge a posebno skloništa i savjetovališta za žene žrtve obiteljskog nasilja nekoliko puta bile pred zatvaranjem. Prisutne predstavnice udruga nadalje su istaknule problem "obimnog, a nepotrebnog administriranja" te "prevelik broj udruga (u RH je registrirano preko 47 tisuća udruga) koje nisu sve kvalitetne, a konkuriraju za projekte ministarstava i projekte europskih fondova". Upozorile su također na to da Republika Hrvatska još uvijek nije potpisala Konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Vijeća Europe niti je izrađeno izvješće o primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). Na sastanku se razgovaralo i o uvođenju zdravstvenog odgoja u škole, "nedopustivim pokušajima repatrijarhalizacije te o upitnosti ustavnog načela ravnopravnosti spolova", problematici socijalnog stanovanja, obeštećenju žena silovanih u ratu, nasilju nad ženama u porodu i brojnim drugim temama. Predloženo je češće održavanje sastanaka udruga s Odborom te održavanje tematskih sjednica posvećenih nasilju u obitelji više od dva puta godišnje u prigodi Nacionalnog i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Nansi Tireli složila se s tim prijedlogom te je dogovoreno održavanje niza tematskih sjednica Odbora, od kojih će prva biti posvećena sudjelovanju žena u politici, a održat će se prije lokalnih izbora.
 

Author: Odbor za ravnopravnost spolova