Nansi Tireli održala sastanak s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom

Zagreb -  Predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli održala je radni sastanak s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom i srodnih udruga. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Udruge Nada – pomoć oboljelima od poremećaja u prehrani, Hrvatskog saveza udruga invalida rada te  Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom, a iznijeli su različite probleme s kojima se u svom radu susreću. 

Predstavnica Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom Ivana Mance ukazala je da te udruge, organizirajući poludnevni i dnevni smještaj za korisnike, državi uštede značajna sredstva koja bi bila utrošena za financiranje smještaja tih osoba u institucijama. Mance međutim smatra kako država to nije prepoznala pa je financiranje udruga nedostatno. Nedavnim izmjenama Zakona o registru birača omogućeno je da osobe lišene poslovne sposobnosti glasaju na izborima. Po njezinom mišljenju, otvorena je mogućnost manipulacije budući da osobe sa srednjom i teškom mentalnom retardacijom zbog svog stanja ne mogu shvatiti značenje izbora i ostvariti biračko pravo. Zato je potrebno individualizirati pristup kod lišavanja poslovne sposobnosti, zaključila je Mance. 

Predstavnice Hrvatskog saveza udruga invalida rada Ivana Znaor i Iva Cindrić iznijele su podatak o 258 tisuća invalida rada, od čega su u udrugama njih 18 do 20 tisuća. Trenutno Savez provodi dva projekta financirana od strane Ministarstva socijalne politike i mladih (i.e. osiguranje osobnog asistenta te klubovi podrške i podizanja kvalitete života invalida rada). Na sastanku je bilo riječi i o pripremi zakona o udrugama te potrebi da udruge osoba s invaliditetom dobiju poseban status kao udruge od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Istaknuto je kako je Republika Hrvatska, prihvaćajući Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, preuzela obveze koje se u praksi ne poštuju. Predstavnik Udruge Nada– pomoć oboljelima od poremećaja u prehrani Hrvoje Rendulić iznio je procijenjene podatke o 90 tisuća oboljelih od anoreksije i bulimije u Hrvatskoj. Najstarija oboljela imala je 87 godina, a najmlađa samo 3 mjeseca. Unatoč velikom broju oboljelih, među kojima je 90 posto žena, u Hrvatskoj nema odgovarajućeg liječenja, a tek se nekolicina liječnika, i to periferno, bavi liječenjem ove bolesti, rekao je Rendulić. Pomoć udruge u proteklih 13 godina njenog postojanja zatražilo je 5600 osoba. Svakoga tjedna jedna od oboljelih umre, najčešće od komplikacija internih bolesti i samoubojstva, dodao je Rendulić. Budući da nema farmakološkog liječenja, bolest nije „zanimljiva“ farmakologiji koja je inače zamašnjak u istraživanju i liječenju bolesti, istaknuo je Rendulić. Kada bi se problem žurno počeo rješavati upućivanjem liječnika na specijalizaciju, a kasnije i subspecijalizaciju, tek za 6 do 7 godina bismo imali liječnike osposobljene za liječenje ove bolesti, dodao je. Problem je nedovoljno prepoznat u društvu, a mediji, izvještavajući o toj temi, problem površno interpretiraju te često šalju poruku da su oboljele osobe same skrivile svoje stanje, ocijenio je Rendulić. 
 
Zaključujući sastanak, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli predložila je da se o tom problemu održi tematska sjednica Odbora. 
 

Author: Odbor za ravnopravnost spolova