Daniel Mondekar održao sastanak s veleposlanicom Francuske Republike Michèle Boccoz

Zagreb – Predsjednik Odbora za europske integracije Hrvatskoga sabora Daniel Mondekar održao je sastanak s veleposlanicom Francuske Republike u Republici Hrvatskoj Michèle Boccoz.


Bio je to nastupni posjet veleposlanice Boccoz predsjedniku Odbora za europske integracije u kojem je posebni interes iskazala za rad Odbora i njegovu budućnost u svjetlu skorog ulaska Hrvatske u Europsku uniju.


Predsjednik Odbora Mondekar predstavio je trenutni rad Odbora, ali i najavio više nego „radnu budućnost“ koja ga čeka. Odbor će, kada postane Odbor za europske poslove, brojati 17 članova, a očekuju se „pojačanja“ i u administrativnom smislu. Stoga se sada uvelike radi na obuci i zastupnika i službenika kako bi što spremniji dočekali svoje nove zadatke unutar Europske unije. Veleposlanica Francuske pokazala je zanimanje za zakon koji će regulirati odnos Vlade i Sabora kada je riječ o europskim temama. Mondekar je rekao kako je zakon u izradi te se njegovo usvajanje očekuje vrlo brzo. 


Veleposlanicu je zanimalo provodi li Hrvatska kampanju za informiranje javnosti o europskim temama, na što ju je Mondekar izvijestio kako Republika Hrvatska ima komunikacijsku strategiju za informiranje hrvatske javnosti o europskim temama, međutim ona se do sada uglavnom odnosila na europske fondove. Smatra da je pravo vrijeme za oživljavanje te kampanje, posebice temama vezanima uz poljoprivrednu politiku EU-a, kohezijsku politiku i politiku regionalnog razvoja. Istaknuo je kako će sjednice Odbora za europske poslove biti otvorene za javnost jer smatra kako će hrvatskim ulaskom u EU neke europske teme na određeni način postati i nacionalne teme, te se stoga nada i jačem uključivanju medija.
 

Author: Služba za medije