Predsjednik Sabora Vladimir Šeks prima u nastupni posjet veleposlanika Republike Čilea Manuela Jesúsa Atria Rawlinsa

Banska soba