Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks nazoči okruglom stolu "Prijedlog zakona o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe" (prigodni govor predsjednika Hrvatskog sabora)

dvorana Ivana Mažuranića